Back to top
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Περιγραφή 

Η μεγαλύτερη εθελοντική, παιδαγωγική κίνηση για νέους στην Ελλάδα και τον Κόσμο!

Ο Προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, πολιτική, μη κομματική, παιδαγωγική κίνηση για νέους ανθρώπους, ανοικτή προς όλους χωρίς διάκριση γένους, προέλευσης, φυλής ή θρησκεύματος, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη το 1910, έχοντας αυτή τη στιγμή πάνω από 25.000 ενεργά μέλη σε 350 γειτονιές σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σκοπός της Προσκοπικής Κίνησης είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων ανθρώπων, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες ως άτομα, ως υπεύθυνοι πολίτες και ως μέλη των τοπικών, εθνικών και διεθνών κοινοτήτων.

Ο Προσκοπισμός, συστηματικά και αθόρυβα, είχε πάντοτε σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Ήταν πρωτοπόρος και ασχολήθηκε με θέματα που μόνο πρόσφατα έχουν αναδειχθεί σαν μεγάλης σημασίας και άξια για έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση, όπως:

- Ο σεβασμός της προσωπικότητας των νέων και η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους

- Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων με την παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

- Η ενασχόληση με την πολιτιστική παράδοση

- Η εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης

- Η αρχή ότι όλοι είμαστε ίσοι ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, πίστη, ή κοινωνική προέλευση

- Η κοινωνική προσφορά 

- Η δημιουργική εξωσχολική αγωγή

- Η διάδραση με την κοινωνία

 

Αποστολή

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων μέσω ενός συστήματος Αξιών και να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία. Για την επίτευξη της Αποστολής, η Προσκοπική Κίνηση στηρίζεται στην εθελοντική, υπεύθυνη προσφορά ενηλίκων καταρτισμένων στελεχών.

Όραμα

Το 2027 ο Προσκοπισμός να συνεχίσει να αποτελεί πρωτοπόρα παιδαγωγική Κίνηση Αρχών και Αξιών, υποστηριζόμενος από έναν οργανισμό με σύγχρονο προσανατολισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε 40.000 νέους και νέες σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν και να ωφελούνται από ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που θα τους ενεργοποιεί ως χρήσιμους και ευτυχισμένους πολίτες μιας καλύτερης κοινωνίας.

"Το παιδί θέλει να κάνει πράγματα, οπότε ας το ενθαρρύνουμε να τα κάνει δείχνοντάς του τη σωστή κατεύθυνση και επιτρέποντάς του να τα κάνει όπως ακριβώς του αρέσει. Αφήστε το παιδί να κάνει λάθη. Μέσα από αυτά τα λάθη σχηματίζει την εμπειρία του". - Λόρδος Baden-Powell, Ιδρυτής Προσκοπισμού

Η επιτυχία του Προσκοπισμού βασίζεται στο ότι η μάθηση γίνεται μέσα από ευχάριστες και βιωματικές δραστηριότητες στη φύση, οι οποίες προέρχονται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των παιδιών και των εφήβων ή επιλέγονται από τους ίδιους τους νέους βάσει των κινήτρων τους, και πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες συνομηλίκων τους. 

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα έχει 3 κύρια χαρακτηριστικά: Βασίζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των νέων, eίναι προσαρμοσμένο σε κάθε πολιτισμό και κάθε γενιά, και περιέχει τόσο αμετάβλητα όσο και μεταβλητά στοιχεία.

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα «από» τους νέους και όχι «για» τους νέους!

Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των νέων, και με την ενεργό συμμετοχή τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτελούν τους κύριους παράγοντες της προσωπικής τους ανάπτυξης και ευτυχίας. Αυτό δεν σημαίνει απόρριψη της ενθάρρυνσης και εκπαιδευτικής παρουσίας των ενηλίκων. Οι ενήλικες έχουν τη δική τους θέση στην ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος, με την έννοια ότι προτείνουν δυνατότητες, προσφέρουν εναλλακτικές, παρέχουν κίνητρα και υποστηρίζουν τους νέους στο να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν όλες τους τις δυνατότητες.  Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς να ληφθούν υπόψη οι φιλοδοξίες των νέων και χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε ηλικιακής ομάδας ξεχωριστά, παρέχεται από τους ενηλίκους εθελοντές ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου αναπτύσσονται πολύπλευρα αυτόνομες προσωπικότητες, ενδυναμώνονται ηγετικά χαρακτηριστικά μέσω πρωτοβουλιών, αποκτούνται γνώσεις μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες, μετουσιώνοντας τις ικανότητες σε δεξιότητες & softskills.

Οι συναρπαστικές εμπειρίες μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος προσφέρουν ένα ταξίδι μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που βασίζεται στον διάλογο και τη συνεργασία, την παρακίνηση και την υποστήριξη, την ενεργητικότητα αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, υπό το πρίσμα των Αρχών της Προσκοπικής Κίνησης.

Το Προσκοπικό Πρόγραμμα για όλα τα τμήματα είναι βασισμένο γύρω από τρία κύρια θέματα: τη ζωή στη φύση και τις νέες εμπειρίες, την κοινωνία και τις δεξιότητες. 

Σε κάθε τμήμα (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα, Προσκοπικό Δίκτυο) μια σειρά από "αναγνωρίσεις" ενθαρρύνουν τα μέλη να ανακαλύψουν και να εκπαιδευτούν βιωματικά σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων 3 κύριων θεμάτων: ηγεσία, ομαδική εργασία και προσωπική ανάπτυξη.

Το Προσκοπικό Παιχνίδι δεν προετοιμάζει απλά τον αυριανό ενεργό πολίτη, αλλά τον ηγέτη που θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

 

Video 
Είμαστε... οι Πρόσκοποι!!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Διεύθυνση 
Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα
Τηλέφωνο 
2107290046
Fax 
2107236561