Back to top
Συχνές Ερωτήσεις

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το πώς συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και θέματα που αφορούν τις οργανώσεις και το πρόγραμμα ΘΑΛΛΗΣ ΙΙ.

Πως έχουν επιλεχθεί οι οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στην αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε οργάνωση έχει τη βάση της εντός του ελληνικού χώρου και έχει, μέσω των δράσεών της, θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Για λόγους αποτελεσματικότητας της διαδικασίας έχουν τεθεί κάποιοι ελάχιστοι περιορισμοί, για παράδειγμα, λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) ετών. Λόγω της απουσίας ενιαίου εθνικού μητρώου πραγματοποιούμε διαρκή χαρτογράφηση του οικοσυστήματος στην προσπάθεία μας να εντοπίσουμε όλες τις οργανώσεις οι οποίες δυνητικά θα ενδιαφερόντουσαν να συμμετέχουν. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να συμβάλει και η κάθε οργάνωση χωρίστα επικοινωνόντας τη διαδικασία ή/και φέρνοντάς μας σε επαφή με άλλες οργανώσεις.

Δεν έχουμε λάβει κάποια ειδοποίηση για να συμμετάσχω στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά μας ενδιαφέρει, τι μπορούμε να κάνουμε;

Αν δεν σας έχουμε βρει, αλλά μας “βρήκατε” εσείς, κανένα πρόβλημα. Απλά εκδηλώνετε ενδιαφέρον μέσω της ιστοσελίδας www.greekngosnavigator.org. Μόλις λάβουμε το αίτημα σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να λάβετε κωδικό πρόσβασης για την είσοδο σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα/ερωτηματολόγιο και να συμμετέχετε στη διαδικασία.

Η αξιολόγηση θα γίνει για ένα έτος όπως και με τον ΘΑΛΗΣ Ι;

Όχι, το έργο ΘΑΛΗΣ ΙΙ έχει λάβει χρηματοδότηση για την υλοποίηση δύο τουλάχιστον ετήσιων αξιολογήσεων. Πρόθεσή μας είναι, δε, η αξιολόγηση να καταστεί μια μόνιμη διαδικασία που θα διεξάγεται κάθε ένα ή δυο χρόνια μετά το πέρας της αρχικής διετίας (2018-2020).

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην αξιολόγηση;

Όχι, η συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι καθαρά εθελοντική. Στο πλαίσιο του έργου προσκαλούνται όσες οργανώσεις έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη λειτουργίας και έχουν εντοπιστεί από τις προσπάθειες χαρτογράφισης του οικοσυστήματος.

Γιατί να λάβω μέρος στην αξιολόγηση;

Η διαδικασία της αξιολόγησης προσφέρει πολλά θετικά στις οργανώσεις που συμμετέχουν. Εν πρώτοις, μπορείτε να διαπιστώσετε πως η οργάνωσή σας αξιολογείται βάσει μιας σειράς κριτηρίων τα οποία ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές από τον διεθνή χώρο. Παράλληλα, σας δίνετε η ευκαιρία να βελτιώσετε κάποιες από τις διαδικασίες σας πριν την υποβολή του τελικού ερωτηματολογίου βελτιώνοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας σας. Τέλος, η επιτυχής συμμετοχή στην αξιολόγηση σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε εντός της πλατφόρμας ένα microsite για την οργάνωσή σας.

Τι είναι το microsite και γιατί να το αξιοποιήσω;

Το microsite είναι ένα μικρό προφίλ της κάθε οργάνωσης που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία της αξιολόγησης. Σε αυτό μπορείτε να βάλετε μερικά λόγια για την οργάνωση, κάποιες φωτογραφίες καθώς και να «ανεβάσετε» ένα video σας. Τέλος, θα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας και το link της ιστοσελίδας σας ή της σελίδας σας στο facebook. Η στόχευση είναι η πλατφόρμα να αποτελεί σημείο επίσκεψης από ενδιαφερόμενους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό για τις ελληνικές οργανώσεις και ως εκ τούτου μια καλή ευκαιρία να συστηθείτε σε αυτούς διαμέσου του microsite.

Είμαστε μια μικρή οργάνωση – ποιες πρόνοιες υπάρχουν για να μην επηρεαστούμε αρνητικά από τη σύγκριση με μεγαλύτερες οργανώσεις;

Η εμπειρία από το ΘΑΛΗΣ Ι έχει δείξει ότι το μέγεθος της οργάνωσης δεν διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη βαθμολογία της. Παρ’ όλα αυτά, η επιστημονική επιτροπή παρακολουθεί τη διαδικασία και στην περίπτωση όπου παρουσιαστεί σχετικό ζήτημα θα δημιουργηθούν διακριτές κατηγορίες οργανώσεων όχι μόνο ως προς τον τομέα δραστηριοποίησης αλλά και ως προς το μέγεθος αυτών.

Σκεφτόμαστε να λάβουμε μέρος αλλά φοβόμαστε μήπως λάβουμε χαμηλή βαθμολογία και αυτό επηρεάσει αρνητικά την οργάνωσή σας.

Είναι κατανοητή η ανησυχία αυτή όμως η διαδικασία έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να προκύπτουν υποβαθμολογίες σε τρία σημαντικά πεδία λειτουργίας των οργανώσεων (αποτελεσματικότητα, οργάνωση και διαφάνεια) μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να υπάρξει χαμηλή βαθμολογία γενικά αλλά ειδικά. Παράλληλα, η συζήτηση με τους χρηματοδότες του έργου αλλά και άλλα ιδρύματα και τμήματα ΕΚΕ περιστρέφεται γύρω από τη λογική ότι η συμμετοχή στη διαδικασία είναι από μόνη της ένα πολύ θετικό στοιχείο ενώ τυχόν αδυναμίες σε κάποιους τομείς αποτελούν λόγω για περαιτέρω υποστήριξη παρά για αποκλεισμό.

Στην Κατηγορία Δ. Οργανωτικά Στοιχεία, στον πίνακα προσωπικού (5) πως καταγράφονται οι εξωτερικοί συνεργάτες (outsourcing)?

Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπαίνουν στο πεδίο «περιστασιακοί συνεργάτες».

Αν μια οργάνωση συμμετέχει σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (π.χ. Erasmus +) και στο πλαίσιο του συμμετέχει σε διοργάνωση ημερίδας στο εξωτερικό, αυτό θεωρείται διεθνής δράση;

Αν η Ελληνική Οργάνωση είναι αυτή που το διοργανώνει ναι θεωρείται Διεθνής Δράση. Αν όμως η δράση πραγματοποιείται στην χώρα ενός εκ των εταίρων και η ΜΚΟ συμμετέχει στο πλαίσιο του έργου τότε όχι δεν θεωρείται.

Ποιες θεωρούνται ‘Διεθνείς Δράσεις’

Διεθνείς Δράσεις θεωρούνται εκείνες που υπάρχουν άμεσα ωφελούμενοι στο εξωτερικό.

Πόσες δράσεις πρέπει να καταγράψω στην κατηγορία Γ. Στοιχεία Δράσεων;

Οι δράσεις που πρέπει να καταγράψετε είναι ανάλογα με τα πεδία και υποπεδία που έχετε επιλέξει στην κατηγορία Β. Πεδία Δράσεων. Για κάθε πεδίο θα πρέπει να καταγράψετε τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις (1 για κάθε χρόνο αξιολόγησης). Αν επιλέξετε υποπεδία θα πρέπει για κάθε υποπεδίο να αντιστοιχούν τρεις (3) δράσεις. Παράδειγμα: Μια οργάνωση επιλέγει το Πεδίο 04. Κοινωνική Πρόνοια/Ένταξη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καταγράψει τουλάχιστον τρεις (3) δράσεις για να επιβεβαιωθεί η επιλογή του τομέα αυτού. Αν η ίδια οργάνωση επιλέξει το Πεδίο 04 αλλά και τα υποπεδία Δομές Φιλοξενίας Δράσεις κατά της Αστεγίας, τότε θα πρέπει να καταγράψει τουλάχιστον έξι (6) δράσεις.

Με ποια μορφή συμπληρώνω τα οικονομικά στοιχεία (Κατηγορία Ε);

Τα οικονομικά στοιχεία δεν δέχονται κόμμα (,) παρά μόνο τελεία (.) Συνεπώς ο σωστός τρόπος είναι 7456.57 και ΟΧΙ 7.456,57.

Ενώ έχω λάβει κωδικό, η ιστοσελίδα δεν μου επιτρέπει να πληκτρολογήσω στο πεδίο που πρέπει να τον εισάγω. Τι να κάνω;

Αυτή η δυσλειτουργία είναι πιθανό να οφείλεται στον Browser που χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατό πιο ενημερωμένους και “νέους” browser όπως Chrome, Microsoft Edge, Safari. Αν πάλι δεν τα καταφέρνετε επικοινωνήστε με τον ερευνητή που σας προσέγγισε και θα βρει εκείνος τη λύση.