Back to top
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί - Δράσεις Για Τον Άνθρωπο"
Περιγραφή 

Ο εθελοντικός οργανισμός για τα δικαιώματα του παιδιού «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδ. – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014, από μία ομάδα ευαισθητοποιημένων ενεργών πολιτών του Νομού Καστοριάς. Είναι ένας εθελοντικός ανεξάρτητος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η νομική του μορφή είναι Αστική- Μη κερδοσκοπική εταιρεία, ,με αριθμό έγκρισης Πρωτοδικείου Καστοριάς 2/2014. Ο φορέας μας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αριθμό 03223ΑΕΠ16006012Ν 1439, στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 03223ΑΕΠ16006012Ν 1325 ( Αριθ. Πρωτ. Δ23/ 33594/2103 από 31-07-2015), όπως επίσης πιστοποιήθηκε το 2016 ως φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κας Φωτίου Θεανώ και με δημοσιοποίηση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο ΦΕΚ3556, τεύχος Β’.
Ο Οργανισμός μας έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας από 16/10/2017.
Έχει εκδώσει την υπ’ αριθ. Πρωτ. 13846 από 30/05/2017 από τον Δήμο Καστοριάς, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας που εδρεύει στην Λ. Γουναράδων, Χλόη – Καστοριάς.
Ο Οργανισμός μας ολοκλήρωσε την 05/09/2019 τον 1ο κύκλο αξιολόγησης του από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ΙΙ, συγκεντρώνοντας συνολικό αριθμό 3 αστεριών στη βάση τριών κριτηρίων: αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και οργάνωση.
 Διατηρεί κατάλληλα γραφεία-Εκπαιδευτικό Κέντρο 420 τ. μ στην Λεωφόρο Γουναράδων, περιοχή Χλόη, Καστοριάς, σε ενοικιαζόμενο χώρο, όπου παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Επίσης σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Κέλετρον», λειτουργεί χώρο 120 τ. μ στον οικισμό των Νέων Εργατικών Κατοικιών Καστοριάς, με παραχώρηση της χρήσης από τον Δήμο Καστοριάς για την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων.
Ο εθελοντικός μας οργανισμός, προσυπογράφει και δεσμεύεται από το περιεχόμενο της Χάρτας αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Το «ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη για το Παιδί – Δράσεις Για Τον Άνθρωπο», είναι πρωτίστως εθελοντικός οργανισμός. Στηρίζεται στους ενεργούς εθελοντές του, πολλαπλών επιστημονικών ειδικοτήτων αλλά και πολλών απλών ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι κάνουν καθημερινή «κατάθεση ψυχής», για την υλοποίηση των δράσεων του οργανισμού μας. Ο αριθμός των απασχολουμένων εθελοντών στα προγράμματα μας είναι την περίοδο αυτή 35 άτομα.
Ο εθελοντικός μας οργανισμός επιθυμεί να κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών σε κίνδυνο.
Κύριο μέλημα του, η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην πράξη, καθημερινά, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο. Να εξασφαλίσει τα πάντα για την σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους.
Βασίζεται στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που συμβάλουν στην προσπάθεια του, να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους.
Βασικός σκοπός είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Η παροχή κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της φροντίδας, βοήθειας, υποστήριξης και της παροχής εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό την ένταξη.
• Η παροχή εκπαίδευσης/ κατάρτισης για την οικονομική ενδυνάμωση των ευπαθών ατόμων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
• Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων.
• Η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.
• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τα προβλήματα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Ως εθελοντικός οργανισμός, διεκδικεί από τους θεσμούς και την πολιτεία να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα προστασίας και προάσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών και ευρύτερα ευπαθών – ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Με αφετηρία την νέα κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στην χώρα μας το « Κέλετρον Αγάπη για το Παιδί» από τον Σεπτέμβριο του 2014 δημιούργησε και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα, 5 προγράμματα- δράσεις.
Α. H πρώτη υπηρεσία « Στηρίζω- προσφέρω γιατί, συμπάσχω» (Κοινωνικό Παντοπωλείο) σκοπό έχει την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών, σχολικών ειδών, ειδών ατομικής υγιεινής, ειδών καθαριότητας και τον εφοδιασμό με τα είδη αυτά, των οικογενειών, με παιδιά σε κίνδυνο, ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Νομό Καστοριάς (μονογονεϊκές, τρίτεκ2, πολύτεκνες οικογένειες με προβλήματα υγείας, με γονείς ανέργους, με χαμηλά εισοδήματα κάτω από τα όρια της φτώχειας και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και περιφερειακά σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, όπου ζητηθεί η υποστήριξη του οργανισμού μας.
Στα πλαίσια υποστήριξης της υπηρεσίας, ο οργανισμός μας έχει προχωρήσει σε συνεργασία, μέσα από την κοινωνική οργάνωση «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με το τοπικό κατάστημα της αλυσίδας S/M AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, από τον Οκτώβριο του 2015, παραλαμβάνοντας καθημερινά ικανή ποσότητα υγιών τροφίμων κοντινής λήξεως για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των παιδιών που υποστηρίζει ο οργανισμός μας.
Με την πολύτιμη συμβολή ευαισθητοποιημένων εταιρειών τροφίμων ( AGRINO AE, EURIMAC A.E, Συνεταιρισμός Φασολοπαραγωγών Πρεσπών «Πελεκάνος», Προϊόντα Γης Βοίου ΑΒΕΕ, ΑGROCA AE, ΓΕΟΚ ΑΕ, Super Market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, LIDL HELLAS, ΑΒ Βασιλόπουλος, ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε, MEGA Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης, Διαμαντής ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, Ελληνική Διατροφή Δυτικής Μακεδονίας, και πολλών άλλων ιδιωτικών εταιρειών) αλλά και με την συγκινητική συνεισφορά συλλογικών φορέων, σχολείων, συλλόγων, υποστηρικτών και φίλων ιδιωτών, έχει καταφέρει ο οργανισμός μας να υποστηρίζει σε σταθερή μηνιαία βάση με ικανή ποσότητα τροφίμων 100 οικογένειες με 250 ανήλικα παιδιά ευάλωτων ομάδων του Νομού Καστοριάς.
Από τον Ιούνιο του 2015, ο οργανισμός μας συμμετέχει ως εταίρος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) ,με επικεφαλή δικαιούχο της κοινωνικής σύμπραξης την ΠΕ Καστοριάς. Μέσω του προγράμματος αυτού υποστηρίζει 39 οικογένειες και συνολικά 107 ωφελούμενα άτομα μέλη των οικογενειών τους (ωφελούμενους) των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Νομού Καστοριάς, διανέμοντας τους σε μηνιαία βάση ικανή ποσότητα τροφίμων.

Β. Η δεύτερη υπηρεσία-δράση που παρέχει ο οργανισμός μας είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη – παροχή συμβουλών σε παιδιά, εφήβους και γονείς. Αποτελείται από μία ψυχολόγο και μία κοινωνική λειτουργό. Πρόκειται για μία υποστηρικτική δωρεάν υπηρεσία που απευθύνεται σε παιδιά- εφήβους και γονείς ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία παρέχει ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και στοχεύει στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών των παιδιών, των εφήβων και των γονέων. Από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα έχει προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική συνολικά σε 215 άτομα όλων των ηλικιών από τις ομάδες στόχους που υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση.

Γ. Η τρίτη υπηρεσία-δράση είναι το «Ανοιχτό Δημιουργικό Σχολείο Καστοριάς» (Κοινωνικό Φροντιστήριο). Προσέφερε δωρεάν μαθησιακή υποστήριξη 673 διδακτικών ωρών το σχολικό έτος 2014-2015 με την συμμετοχή 7 εθελοντών εκπαιδευτικών σε 25 μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου σε βασικά μαθήματα ( Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση κ. λ. π ). Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους (2015-2016) προσέφεραν δωρεάν μαθησιακή υποστήριξη 14 εθελοντές εκπαιδευτικοί σε τμήματα όλων των τάξεων ( Α’ Γυμνασίου- Γ’ Λυκείου) σε 30 μαθητές με σύνολο 820 διδακτικών ωρών μέχρι τέλη Μαρτίου. Το σχολικό έτος 2016-2017 προσέφερε δωρεάν μαθησιακή υποστήριξη σε 20 παιδιά Γυμνασίου από 7 εθελοντές εκπαιδευτικούς. Τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 στα πλαίσια του προγράμματος «Ηλιαχτίδα Ζωής» 75 παιδιά Β/θμιας εκπαίδευσης δέχτηκαν μαθησιακή υποστήριξη.

              Δ. Η τέταρτη υπηρεσία-δράση είναι η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προαγωγής υγείας σε Γυμνάσια- Λύκεια του Νομού μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό έτος 2015-2016 στις εξής θεματικές ενότητες:
1. Σχολικός εκφοβισμός : πρόληψη και αντιμετώπιση
2. Εθισμός στο διαδίκτυο
3 .Κακοποίηση και παραμέληση παιδιού
4. Εξοικειώσου με την διαφορετικότητα
5 .Διαπολιτισμική Επίγνωση
Aπό τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι και τέλη Μαρτίου του 2016 τα προγράμματα παρουσιάστηκαν σε 698 μαθητές σε 10 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Νομό Καστοριάς.
H εταιρεία VODAFONE A.E αξιολογώντας την χρησιμότητα του προγράμματος, μέσω του προγράμματος Vodafone World Difference έδωσε την ευκαιρία στην ψυχολόγο του οργανισμού κα. Μαλέα Γεωργία να υλοποιήσει το πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στα γυμνάσια του Νομού Καστοριάς αλλά και να συνεχίσει την ψυχολογική υποστήριξη των υποστηριζόμενων οικογενειών του οργανισμού, καλύπτοντας για 6 μήνες τον μισθό της.

Ε. Η πέμπτη υπηρεσία-δράση «Μια ζεστή αγκαλιά για το παιδί» - Κέντρο ημερήσιας φροντίδας παιδιών, ξεκίνησε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2016. Από τον Φεβρουάριο του 2017, λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Για τις ανάγκες του κέντρου προσλήφθηκαν 3 άτομα, μία κοινωνική λειτουργός, μία ψυχολόγος και μία παιδαγωγός. Η ολοκληρωμένη λειτουργία του ΚΗΦ το 2017 έγινε εφικτή με την ευγενική δωρεά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και την υποστήριξη του ΤAP-AG. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού, προσέφερε στους πρώτους 9 μήνες λειτουργίας του, ( Φεβρουάριος –Νοέμβριος 2017) ,σίτιση σε 20 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών (11.170 γεύματα περίπου), μαθησιακή υποστήριξη (380 ώρες ) και δημιουργική απασχόληση (850 ώρες ) με την στήριξη εθελοντών (εκπαιδευτικοί, φοιτήτριες του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ΤΕΙ Καστοριάς) με σκοπό να δοθεί ανακούφιση στις οικογένειες των παιδιών που πλήττονται από την οικονομική κρίση, ως επίσης η προσέγγιση του στόχου της ομαλής κοινωνικής ένταξης των παιδιών στην τοπική κοινωνία με σκοπό την κοινωνική τους ευημερία.
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών λειτούργησε ολοκληρωμένα από τον Ιούλιο 2018 εώς τον Ιούνιο 2019, στα πλαίσια του Προγράμματος <<Ηλιαχτίδα Ζωής>> με την ευγενική Δωρεά του Ιδρυτικού μας Δωρητή <<Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος>> και την υποστήριξή του Ιδρύματος Μποδοσακη, την Εθνική Τράπεζα και την Κρατικής Επιχορήγησης.
Το διάστημα αυτό προσέφερε σίτιση σε (18500 γεύματα περίπου) σε 25 παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, μαθησιακή υποστήριξή (650 ώρες), Δημιουργική Απασχόληση-projects (187 ώρες) και πολλές Εξωτερικές Δράσεις.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Πρόγραμμα Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού (BULLYING) –Ψυχολογική υποστήριξή σε 75 οικογένειες με 160 ανήλικα παιδιά- Πρόγραμμα Vodafone World of Difference (Διάρκεια Υλοποίησης Ιανουάριος 2016-Ιουλιος 2016). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 10 σχολεία και το παρακολούθησαν 698 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Πρόγραμμα ‘<<Μια Ζεστή Αγκαλιά για το Παιδί>> -Ίδρυση και Λειτουργεία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιού- Επέκταση υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας. Διάρκεια Υλοποίησης: Φεβρουάριος 2017-Νοεμβριος 2017.
Ωφελούμενοι: 25 παιδιά 5-12 ετών του ΚΗΦ και 75 οικογενειών με 160 ανήλικα παιδιά.
Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Υποστηρικτής: TAP A.G.
3. Πρόγραμμα Ηλιαχτίδα Ζωής- Πολυχώρος Δράσης και Αλλαγής για Παιδιά, Εφήβους και Γονείς.
α)Περιγραφή: Πρόγραμμα επέκτασης και εμβάθυνσης των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε 100 οικογένειες με 250 ανήλικα παιδιά και 170 ανήλικα μέλη και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας με 30 ανήλικα παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και 38 παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( Κοινωνικό Φροντιστήριο).
β)Τόπος υλοποίησης: Π.Ε Καστοριάς
γ) Διάρκεια υλοποίησης: Ιούνιος 2018 – Ιούλιος 2019
δ) Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ε) Υποστηρικτές: Ίδρυμα Μποδοσάκη, Εθνική Τράπεζα, ACT4GREECE, Κρατική Χρηματοδότηση, ΑΒ Βασιλόπουλος, ΕΛΠΕ, Limneon Resort.
4. Πρόγραμμα <<Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία>>.
Α)Περιγραφή: Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 50 οικογένειες ηλικιωμένων και 400 ενεργά μέλη των ΚΑΠΗ Καστοριάς
β) Τόπος Υλοποίησης: Π.Ε Καστοριάς
γ) Διάρκεια Υλοποίησης: Ιούλιος 2018 – Αύγουστος 2019
δ) Δωρητής: Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ
ε) Υποστηρικτές: MEGA Disposables, ΕΛΠΕ.

Video 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΖΩΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Εκπαίδευση
Αποτελεσματικότητα
Οργάνωση
Διαφάνεια
Δράσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αποτελεσματικότητα
Οργάνωση
Διαφάνεια
Δράσεις για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αποτελεσματικότητα
Οργάνωση
Διαφάνεια
Κοινωνική Πρόνοια / Ένταξη
Αποτελεσματικότητα
Οργάνωση
Διαφάνεια
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΚΕΛΕΤΡΟΝ Αγάπη Για Το Παιδί - Δράσεις Για Τον Άνθρωπο"
Διεύθυνση 
Λ. ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ 2 - ΧΛΟΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλέφωνο 
+302467400039